Điều khoản

Những điều khoản sử dụng (“Điều Khoản”) quy định việc sử dụng của quý khách đối với trang web của 168xoso và mọi trang web liên kết (“trang web”). Việc quý khách sử dụng trang web này có nghĩa là quý khách chấp thuận những Điều Khoản này.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Tư liệu có trên trang web này được bảo vệ theo luật bản quyền. quý khách chỉ có thể sử dụng trang web này vào mục đích cá nhân và phi thương mại. Ngoại trừ trong chừng mực được cho phép theo luật bản quyền có liên quan, quý khách không được sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, gửi đi, lưu trữ, xuất bản hoặc phân phối tư liệu trên trang web này, hoặc tạo ra bất cứ tư liệu nào khác dựa trên tư liệu trên trang web này, khi chưa được 168XOSO chấp thuận bằng văn bản.

Trang web, sản phẩm, công nghệ và các quy trình có trên trang web này có thể là đối tượng của các quyền sở hữu trí tuệ khác thuộc sở hữu của 168XOSO hoặc các bên thứ ba.

Không có giấy phép nào được cấp đối với những quyền sở hữu trí tuệ đó ngoài nội dung được nêu trong Điều Khoản này. Việc sử dụng trang web này của quý khách không được xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ ai dưới mọi hình thức.

2. Về tài khoản sử dụng (account)

– Khi đăng ký tài khoản, chúng tôi không bắt buộc bạn phải cấp đầy đủ thông tin về tên tuổi, địa chỉ, điện thoại, số CMND. Tuy nhiên khi có những rủi ro, mất mát sau này, chúng tôi chỉ tiếp nhận những trường hợp điền đúng và đầy đủ những thông tin trên. Những trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin sai sự thật sẽ không được giải quyết.

3. Thông tin khách hàng

– Mọi thông tin cá nhân: của khách hàng sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Chúng tôi không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác.

4. Các hành vi bị cấm

  • Tuyên truyền văn hóa phẩm không lành mạnh, các nội dung không phù hợp với chính sách pháp luật việt nam.
  • Truyền bá hay cỗ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của website cũng như hệ thống máy chủ.
  • Không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hóa nào đối với người khác (nhạo báng, chê bái, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc ).
  • Tuyệt đối không bàn luận về các vấn đề Chính trị.

5. Bổ sung – chỉnh sửa

Hệ thống có thể thay đổi các điều khoản sử dụng trong tương lai mà không cần có sự thông báo với người dùng. Chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng cần được xem lại thường xuyên!


Liên hệ
Thông báo
×