Xem nhanh

XSMT Thứ 4 - KQ Xổ số Miền Trung Thứ 4

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 39 97
G.7 372 630
G.6 9942 2006
3835 0062
5222 5217
G.5 2830 2788
G.4 05504 49538
24058 50361
00358 69124
99749 03791
53019 73475
81271 85951
35280 34984
G.3 67855 07712
68987 31442
G.2 49778 87584
G.1 74785 19828
ĐB 573990 290340
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 04 06
1 19 12,17
2 22 28,24
3 30,35,39 38,30
4 49,42 40,42
5 55,58,58 51
6 61,62
7 78,71,72 75
8 85,87,80 84,84,88
9 90 91,97

Xổ số Miền Trung ngày 12-06-2024

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 59 78
G.7 571 657
G.6 3347 5443
9950 6402
5733 7710
G.5 4515 8414
G.4 29066 45383
41051 48590
53181 51721
35748 94444
29465 22781
73385 75101
51978 81247
G.3 14176 50957
07232 41738
G.2 98822 78547
G.1 65367 04189
ĐB 237610 268689
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 01,02
1 10,15 14,10
2 22 21
3 32,33 38
4 48,47 47,47,44,43
5 51,50,59 57,57
6 67,65,66
7 76,78,71 78
8 85,81 89,89,81,83
9 90

Xổ số Miền Trung ngày 05-06-2024

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 27 98
G.7 027 418
G.6 8547 3195
5924 1167
7063 0278
G.5 5400 4769
G.4 53059 45677
38671 27647
82565 42031
40147 16608
91999 45285
30935 53304
84429 48394
G.3 17408 13038
16572 94150
G.2 12182 20908
G.1 03231 76366
ĐB 617219 206039
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 08,00 08,04,08
1 19 18
2 29,24,27,27
3 31,35 39,38,31
4 47,47 47
5 59 50
6 65,63 66,69,67
7 72,71 77,78
8 82 85
9 99 94,95,98
Nhiều người đang xem

Xổ số Miền Trung ngày 29-05-2024

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 70 21
G.7 652 552
G.6 7570 9329
8270 2274
4452 5079
G.5 3074 8944
G.4 62200 35202
16200 36593
78905 77991
09266 11864
91766 21473
98022 49762
81536 15619
G.3 80794 26127
87322 63914
G.2 32327 18628
G.1 05709 16049
ĐB 526514 749809
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 09,05,00,00 09,02
1 14 14,19
2 27,22,22 28,27,29,21
3 36
4 49,44
5 52,52 52
6 66,66 62,64
7 74,70,70,70 73,79,74
8
9 94 91,93

Xổ số Miền Trung ngày 22-05-2024

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 83 01
G.7 915 657
G.6 1727 3916
0175 7719
6116 9904
G.5 1200 3815
G.4 55041 36423
28061 29143
38773 84044
88590 27784
45362 45861
78072 20252
36625 99028
G.3 14445 14607
41871 73089
G.2 22970 30175
G.1 84593 38925
ĐB 864720 890557
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 00 07,04,01
1 16,15 15,19,16
2 20,25,27 25,28,23
3
4 45,41 44,43
5 57,52,57
6 62,61 61
7 70,71,72,73,75 75
8 83 89,84
9 93,90

Xổ số Miền Trung ngày 15-05-2024

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 20 00
G.7 286 682
G.6 9029 5479
2752 5582
6653 9976
G.5 3666 3127
G.4 61936 15214
97667 15989
86427 09343
50922 44446
31968 81217
47057 36222
56226 08386
G.3 51202 92375
34118 59315
G.2 97831 14039
G.1 99354 08006
ĐB 421752 861225
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 02 06,00
1 18 15,17,14
2 26,22,27,29,20 25,22,27
3 31,36 39
4 46,43
5 52,54,57,53,52
6 68,67,66
7 75,76,79
8 86 86,89,82,82
9

Xổ số Miền Trung ngày 08-05-2024

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 93 23
G.7 285 803
G.6 6020 7080
0669 8393
5199 4653
G.5 1962 3755
G.4 97373 84856
68771 29929
02651 45998
93634 44405
09607 39904
03432 31729
44498 76944
G.3 76421 02666
27496 16854
G.2 25831 96078
G.1 93640 85209
ĐB 762242 136971
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 07 09,04,05,03
1
2 21,20 29,29,23
3 31,32,34
4 42,40 44
5 51 54,56,55,53
6 62,69 66
7 71,73 71,78
8 85 80
9 96,98,99,93 98,93

Xem thêm (7 Kỳ)


Liên hệ
Thông báo
×