• Loto
  • Đặc biệt
  • Loại khác

Thống kê tần suất cặp loto

Từ ngày

Đến ngày

Chọn tỉnh - Thành phố
Chọn các số cần xem

Chọn nhanh
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu

Kết quả thống kê

Mở rộng bảng

Ngày -
Tháng -
Năm
08 - 07 - 24 07 - 07 - 24 06 - 07 - 24 05 - 07 - 24 04 - 07 - 24 03 - 07 - 24 02 - 07 - 24 01 - 07 - 24 30 - 06 - 24 28 - 06 - 24 27 - 06 - 24 26 - 06 - 24 25 - 06 - 24 24 - 06 - 24 23 - 06 - 24 22 - 06 - 24 21 - 06 - 24 20 - 06 - 24 19 - 06 - 24 18 - 06 - 24 Tổng
00-55 1 1 1 1 2 2 1 1 10
01-10 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 12
02-20 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
03-30 1 1 2 1 1 1 7
04-40 1 1 1 1 1 1 3 1 10
05-50 1 1 1 2 1 6
06-60 1 2 1 1 1 1 1 8
07-70 1 1 2 1 3 1 1 1 11
08-80 1 1 1 1 2 1 2 9
09-90 2 1 1 1 1 1 1 1 9
11-66 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 17
12-21 1 3 1 1 2 1 9
13-31 1 2 1 1 1 1 1 8
14-41 1 1 1 1 1 1 1 2 9
15-51 1 1 1 1 1 1 6
16-61 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 16
17-71 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10
18-81 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11
19-91 1 2 1 1 1 2 8
22-77 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11
23-32 1 1 2 1 4 2 3 1 2 1 18
24-42 1 1 2 1 1 2 2 10
25-52 1 1 1 1 1 1 1 7
26-62 1 1 1 1 2 2 1 1 10
27-72 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 13
28-82 1 1 1 1 3 2 1 3 1 1 15
29-92 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 16
33-88 1 1 1 1 1 5
34-43 1 1 2 1 1 1 2 1 1 11
35-53 1 1 1 3 1 1 1 1 10
36-63 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 13
37-73 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11
38-83 1 1 1 1 1 1 1 3 10
39-93 1 1 2 1 1 1 2 9
44-99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
45-54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
46-64 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 12
47-74 1 2 1 1 3 8
48-84 1 2 2 1 2 1 1 1 1 12
49-94 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1 15
56-65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
57-75 2 1 1 1 1 2 1 1 10
58-85 1 1 1 1 1 1 1 7
59-95 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 16
67-76 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 15
68-86 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10
69-96 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
78-87 1 1 1 1 1 1 1 7
79-97 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 12
89-98 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 16

Thống kê tần suất cặp lô tô sẽ giúp bạn khảo sát nhanh số lần về của một cặp số bất kỳ. Nhiều người nhờ nắm bắt được nhịp về của các cặp lô tô mà đưa ra dự đoán KQXS rất chuẩn xác.

Hướng dẫn sử dụng thống kê tần suất cặp lô tô

Bạn hãy làm theo các bước dưới đây để khai thác kho dữ liệu hữu ích từ tiện ích này:

  • Bước 1: Lựa chọn khoảng thời gian cần tra cứu. 
  • Bước 2: Lựa ra đài quay xổ số mà bạn muốn phân tích.
  • Bước 3: Chọn cặp số cần xem, bạn có thể chọn nhanh theo chạm hoặc cặp được ghép sẵn rất nhanh.
  • Bước 4: Bấm xem kết quả.

Chẳng hạn chúng tôi khảo sát cặp số 04 - 40 trong khoảng thời gian từ ngày 12/08/2020 => 11/09/2020 của XSMB thì sẽ có được bảng dữ liệu như sau:

Thống kê tần suất cặp lô tô

Bạn sẽ thấy được ngay những ngày tháng mà cặp số này đã về, về bao nhiêu lần. Ở trường hợp này tôi nhận ra nhanh được ngày 18/08/2020 cặp này có tới 3 con lô tô về, sau đó câm một ngày rồi về liên tiếp 03 ngày sau đó. Nếu là người chơi xổ số kinh nghiệm thì dữ liệu này sẽ giúp bạn phán đoán rất nhanh và đưa ra quyết định mua vé rất chuẩn xác.