• Loto
  • Đặc biệt
  • Loại khác

Tổng hợp chu kỳ đặc biệt

Biên độ ngày:

Tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê chu kỳ đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đầu Max gan
- Đầu 0 ra ngày 23/06/2024 (28501) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 1 ngày 61
ngày
- Đầu 1 ra ngày 01/06/2024 (12612) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 23 ngày 72
ngày
- Đầu 2 ra ngày 13/06/2024 (29826) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 11 ngày 67
ngày
- Đầu 3 ra ngày 20/06/2024 (81439) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 4 ngày 64
ngày
- Đầu 4 ra ngày 25/05/2024 (09743) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 30 ngày 60
ngày
- Đầu 5 ra ngày 24/06/2024 (50550) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 0 ngày 59
ngày
- Đầu 6 ra ngày 22/06/2024 (24362) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 2 ngày 64
ngày
- Đầu 7 ra ngày 02/06/2024 (27070) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 22 ngày 45
ngày
- Đầu 8 ra ngày 14/06/2024 (80287) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 10 ngày 66
ngày
- Đầu 9 ra ngày 21/06/2024 (14296) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 3 ngày 51
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ đuôi

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đuôi Max gan
- Đuôi 0 ra ngày 24/06/2024 (50550) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 0 ngày 57
ngày
- Đuôi 1 ra ngày 23/06/2024 (28501) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 1 ngày 71
ngày
- Đuôi 2 ra ngày 22/06/2024 (24362) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 2 ngày 78
ngày
- Đuôi 3 ra ngày 08/06/2024 (63333) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 16 ngày 57
ngày
- Đuôi 4 ra ngày 03/06/2024 (35024) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 21 ngày 87
ngày
- Đuôi 5 ra ngày 12/06/2024 (86255) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 12 ngày 61
ngày
- Đuôi 6 ra ngày 21/06/2024 (14296) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 3 ngày 56
ngày
- Đuôi 7 ra ngày 19/06/2024 (37567) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 5 ngày 61
ngày
- Đuôi 8 ra ngày 06/06/2024 (66688) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 18 ngày 106
ngày
- Đuôi 9 ra ngày 20/06/2024 (81439) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 4 ngày 71
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ tổng

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ tổng Max gan
- Tổng 0 ra ngày 12/06/2024 (86255) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 12 ngày 54
ngày
- Tổng 1 ra ngày 23/06/2024 (28501) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 1 ngày 61
ngày
- Tổng 2 ra ngày 20/06/2024 (81439) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 4 ngày 84
ngày
- Tổng 3 ra ngày 19/06/2024 (37567) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 5 ngày 77
ngày
- Tổng 4 ra ngày 29/05/2024 (60031) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 26 ngày 62
ngày
- Tổng 5 ra ngày 24/06/2024 (50550) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 0 ngày 58
ngày
- Tổng 6 ra ngày 16/06/2024 (17597) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 8 ngày 66
ngày
- Tổng 7 ra ngày 02/06/2024 (27070) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 22 ngày 54
ngày
- Tổng 8 ra ngày 22/06/2024 (24362) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 2 ngày 66
ngày
- Tổng 9 ra ngày 18/06/2024 (74990) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 6 ngày 91
ngày

Tổng hợp chu kỳ đặc biệt XSMB là chức năng giúp người chơi thống kê được chu kỳ "về" ở ngày gần nhất và số ngày chưa ra so với biên độ ngày cần phân tích cùng với số ngày max gan của con số đó trong quá khứ.

Sử dụng chức năng tổng hợp chu kỳ đặc biệt

Để sử dụng công cụ này cũng vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần thực hiện theo 3 bước sau:

  • Bước 1: chọn "biên độ ngày": ở đây tôi sẽ chọn biên độ tính đến ngày hôm nay là 10/09/2020.
  • Bước 2: chọn "tỉnh thành": tôi sẽ chọn phân tích đài Miền Bắc.
  • Bước 3: nhấn nút "xem kết quả".

Hệ thống sẽ giúp bạn tổng hợp 3 thông tin chính của "chu kỳ đầu, "chu kỳ đuôi" và "chu kỳ tổng, gồm:

  • Ngày ra gần nhất
  • Số ngày chưa ra tính từ thời điểm xuất hiện gần nhất
  • Số ngày chưa về lâu nhất trong quá khứ tính đến thời điểm hiện tại.

Kết quả thống kê chu kỳ đầu

Theo như lựa chọn ở phần trên thì hệ thống máy tính sẽ tổng hợp được các dữ liệu như sau:

Tổng hợp chu kỳ đặc biệt xsmb

Kết quả thống kê chu kỳ đuôi

Tương tự như KQCK đầu thì chúng ta sẽ có được bảng kết quả chu kỳ đuôi như sau:

Chu kỳ XSMB

Kết quả chu kỳ đặc biệt theo tổng

Chu kỳ tổng là bảng số liệu liệt kê tổng của 2 số cuối giải đặc biệt để xem con số này về gần nhất vào ngày nào, số kỳ chưa về và số ngày max gan trong quá khứ. Với biên độ ngày 10/09/2020 thì đài Miền Bắc sẽ thống kê được những dữ liệu sau đây:

Chu kỳ đặc biệt theo tổng

Nếu bạn muốn phân tích thêm các đài quay khác thuộc khu vực xổ số Miền Nam hoặc Miền Trung thì có thể lựa chọn tại khung "tỉnh thành" nhé.