• Loto
 • Đặc biệt
 • Loại khác

Thống kê giải đặc biệt gan

Chọn tỉnh thành
Biên ngày:

Chọn loại giải:
 
 
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Lần về Ngày về cuối Chưa về Gan cực đại
00 68 26/12/2022 282 ngày 374
Từ ngày 16/03/2017 đến ngày 30/03/2018
01 77 11/07/2022 450 ngày 274
Từ ngày 19/08/2020 đến ngày 06/02/2022
02 64 10/09/2023 24 ngày 600
Từ ngày 01/09/2016 đến ngày 03/05/2018
03 67 20/09/2023 14 ngày 323
Từ ngày 12/03/2006 đến ngày 30/01/2007
04 63 18/09/2023 16 ngày 479
Từ ngày 09/12/2006 đến ngày 06/04/2008
05 73 24/04/2023 163 ngày 357
Từ ngày 16/11/2021 đến ngày 13/11/2022
06 70 17/07/2023 79 ngày 911
Từ ngày 18/10/2016 đến ngày 30/04/2019
07 61 14/12/2022 294 ngày 353
Từ ngày 13/03/2018 đến ngày 06/03/2019
08 71 09/07/2023 87 ngày 421
Từ ngày 30/06/2008 đến ngày 31/08/2009
09 70 20/08/2023 45 ngày 430
Từ ngày 06/04/2018 đến ngày 15/06/2019
10 75 05/08/2023 60 ngày 266
Từ ngày 06/11/2009 đến ngày 04/08/2010
11 63 04/09/2023 30 ngày 350
Từ ngày 27/10/2011 đến ngày 16/10/2012
12 53 30/12/2022 278 ngày 444
Từ ngày 03/10/2012 đến ngày 26/12/2013
13 51 11/02/2023 235 ngày 865
Từ ngày 23/03/2018 đến ngày 22/12/2020
14 64 22/09/2023 12 ngày 408
Từ ngày 29/05/2014 đến ngày 16/07/2015
15 77 31/07/2023 65 ngày 303
Từ ngày 24/10/2007 đến ngày 26/08/2008
16 71 13/02/2023 233 ngày 510
Từ ngày 20/06/2010 đến ngày 17/11/2011
17 71 19/05/2023 138 ngày 484
Từ ngày 18/08/2005 đến ngày 12/04/2007
18 68 04/05/2023 153 ngày 594
Từ ngày 07/10/2012 đến ngày 02/06/2014
19 63 16/08/2023 49 ngày 545
Từ ngày 16/03/2006 đến ngày 06/08/2008
20 51 15/09/2023 19 ngày 640
Từ ngày 10/04/2011 đến ngày 14/01/2013
21 58 21/08/2023 44 ngày 431
Từ ngày 06/10/2012 đến ngày 16/12/2013
22 68 23/09/2023 11 ngày 420
Từ ngày 04/02/2012 đến ngày 04/04/2013
23 62 06/08/2023 59 ngày 565
Từ ngày 07/08/2018 đến ngày 03/03/2020
24 77 16/09/2023 18 ngày 250
Từ ngày 22/11/2017 đến ngày 04/08/2018
25 59 19/09/2023 15 ngày 466
Từ ngày 09/02/2018 đến ngày 30/05/2019
26 54 09/04/2023 178 ngày 696
Từ ngày 30/10/2016 đến ngày 05/10/2018
27 61 28/02/2023 218 ngày 396
Từ ngày 28/08/2018 đến ngày 03/10/2019
28 45 13/08/2023 52 ngày 459
Từ ngày 13/12/2020 đến ngày 04/12/2022
29 60 26/07/2023 70 ngày 358
Từ ngày 19/05/2007 đến ngày 14/05/2008
30 62 19/08/2023 46 ngày 379
Từ ngày 13/07/2011 đến ngày 31/07/2012
31 54 11/07/2023 85 ngày 580
Từ ngày 17/11/2012 đến ngày 29/06/2014
32 77 12/09/2023 22 ngày 348
Từ ngày 20/10/2017 đến ngày 08/10/2018
33 55 22/07/2023 74 ngày 450
Từ ngày 30/12/2021 đến ngày 03/04/2023
34 69 23/08/2023 42 ngày 355
Từ ngày 22/09/2014 đến ngày 17/09/2015
35 54 17/02/2023 229 ngày 504
Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 23/08/2018
36 84 26/09/2023 8 ngày 452
Từ ngày 01/01/2005 đến ngày 28/09/2006
37 58 30/09/2023 4 ngày 488
Từ ngày 01/01/2005 đến ngày 25/09/2006
38 62 01/02/2023 245 ngày 471
Từ ngày 24/06/2011 đến ngày 12/10/2012
39 79 04/10/2023 0 ngày 429
Từ ngày 26/12/2019 đến ngày 31/03/2022
40 45 31/08/2023 34 ngày 469
Từ ngày 01/01/2005 đến ngày 22/08/2006
41 57 30/07/2023 66 ngày 481
Từ ngày 02/12/2006 đến ngày 01/04/2008
42 60 24/07/2023 72 ngày 595
Từ ngày 03/11/2016 đến ngày 30/06/2018
43 69 25/08/2023 40 ngày 382
Từ ngày 28/03/2006 đến ngày 17/04/2007
44 60 29/09/2023 5 ngày 438
Từ ngày 01/01/2005 đến ngày 19/03/2006
45 66 04/04/2023 183 ngày 432
Từ ngày 08/11/2015 đến ngày 18/01/2017
46 62 01/07/2023 95 ngày 419
Từ ngày 11/07/2010 đến ngày 08/09/2011
47 60 27/09/2023 7 ngày 388
Từ ngày 29/04/2018 đến ngày 27/05/2019
48 71 27/08/2023 38 ngày 425
Từ ngày 19/06/2010 đến ngày 23/08/2011
49 65 17/05/2023 140 ngày 603
Từ ngày 25/12/2012 đến ngày 29/08/2014
50 50 13/09/2023 21 ngày 393
Từ ngày 06/01/2010 đến ngày 12/02/2011
51 55 30/08/2023 35 ngày 430
Từ ngày 31/05/2009 đến ngày 09/08/2010
52 60 09/09/2023 25 ngày 675
Từ ngày 09/07/2011 đến ngày 23/05/2013
53 64 14/05/2023 143 ngày 700
Từ ngày 14/07/2007 đến ngày 21/06/2009
54 69 14/06/2023 112 ngày 449
Từ ngày 16/11/2011 đến ngày 16/02/2013
55 68 27/04/2023 160 ngày 574
Từ ngày 08/10/2015 đến ngày 13/05/2017
56 70 03/10/2023 1 ngày 357
Từ ngày 06/03/2022 đến ngày 03/03/2023
57 62 07/06/2023 119 ngày 429
Từ ngày 06/04/2007 đến ngày 11/06/2008
58 59 26/08/2023 39 ngày 422
Từ ngày 06/07/2011 đến ngày 05/09/2012
59 66 25/07/2023 71 ngày 463
Từ ngày 23/10/2015 đến ngày 06/02/2017
60 76 23/06/2023 103 ngày 394
Từ ngày 01/09/2008 đến ngày 05/10/2009
61 56 15/08/2023 50 ngày 372
Từ ngày 15/07/2005 đến ngày 25/07/2006
62 64 23/07/2023 73 ngày 440
Từ ngày 31/10/2019 đến ngày 14/02/2022
63 62 02/06/2023 124 ngày 467
Từ ngày 20/09/2011 đến ngày 04/01/2013
64 66 21/03/2023 197 ngày 418
Từ ngày 24/05/2016 đến ngày 21/07/2017
65 81 17/09/2023 17 ngày 288
Từ ngày 29/08/2006 đến ngày 16/06/2007
66 75 21/09/2023 13 ngày 440
Từ ngày 21/04/2018 đến ngày 10/07/2019
67 61 05/09/2023 29 ngày 523
Từ ngày 26/05/2012 đến ngày 05/11/2013
68 66 11/09/2023 23 ngày 816
Từ ngày 31/01/2006 đến ngày 01/05/2008
69 48 06/09/2023 28 ngày 572
Từ ngày 22/10/2015 đến ngày 25/05/2017
70 82 24/06/2023 102 ngày 535
Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 17/09/2020
71 71 27/07/2023 69 ngày 292
Từ ngày 12/09/2015 đến ngày 05/07/2016
72 54 07/08/2023 58 ngày 659
Từ ngày 24/03/2019 đến ngày 12/02/2022
73 63 02/10/2023 2 ngày 309
Từ ngày 10/11/2016 đến ngày 20/09/2017
74 56 14/10/2022 355 ngày 459
Từ ngày 31/07/2015 đến ngày 06/11/2016
75 59 26/04/2023 161 ngày 539
Từ ngày 06/05/2005 đến ngày 30/10/2006
76 66 08/09/2023 26 ngày 399
Từ ngày 17/02/2011 đến ngày 27/03/2012
77 62 04/08/2023 61 ngày 468
Từ ngày 15/11/2009 đến ngày 07/03/2011
78 61 24/09/2023 10 ngày 550
Từ ngày 13/02/2009 đến ngày 22/08/2010
79 57 25/09/2023 9 ngày 705
Từ ngày 25/06/2011 đến ngày 08/06/2013
80 57 02/09/2023 32 ngày 857
Từ ngày 19/03/2008 đến ngày 03/08/2010
81 69 05/06/2023 121 ngày 840
Từ ngày 23/01/2009 đến ngày 09/03/2012
82 74 18/01/2023 259 ngày 346
Từ ngày 18/01/2010 đến ngày 04/01/2011
83 62 04/07/2023 92 ngày 340
Từ ngày 15/08/2009 đến ngày 26/07/2010
84 63 06/06/2022 485 ngày 560
Từ ngày 24/04/2017 đến ngày 10/11/2018
85 68 28/08/2023 37 ngày 315
Từ ngày 20/10/2007 đến ngày 12/06/2009
86 60 03/09/2023 31 ngày 485
Từ ngày 26/10/2009 đến ngày 04/03/2011
87 59 18/08/2023 47 ngày 454
Từ ngày 29/08/2018 đến ngày 01/12/2019
88 64 03/08/2023 62 ngày 451
Từ ngày 17/04/2016 đến ngày 17/07/2017
89 63 01/10/2023 3 ngày 628
Từ ngày 04/10/2020 đến ngày 17/03/2023
90 59 27/09/2022 372 ngày 475
Từ ngày 11/10/2017 đến ngày 03/02/2019
91 79 26/05/2023 131 ngày 409
Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 11/12/2018
92 61 20/03/2023 198 ngày 332
Từ ngày 29/09/2010 đến ngày 01/09/2011
93 62 14/08/2023 51 ngày 670
Từ ngày 22/01/2008 đến ngày 30/11/2009
94 60 03/07/2023 93 ngày 435
Từ ngày 26/06/2014 đến ngày 09/09/2015
95 60 28/06/2023 98 ngày 474
Từ ngày 20/12/2011 đến ngày 16/04/2013
96 71 10/05/2023 147 ngày 431
Từ ngày 20/09/2018 đến ngày 30/11/2019
97 68 15/07/2023 81 ngày 597
Từ ngày 01/01/2005 đến ngày 21/09/2006
98 68 28/09/2023 6 ngày 488
Từ ngày 27/12/2014 đến ngày 07/05/2016
99 61 11/08/2023 54 ngày 624
Từ ngày 18/04/2019 đến ngày 29/01/2022

Đội ngũ kỹ thuật viên 168xoso đã nghiên cứu và phát triển nên những công cụ/phần mềm thống kê xổ số với mục đích hỗ trợ cho quá trình nghiên cứu của những người chơi vé số được nhanh chóng, dễ dàng và chính xác hơn. Trong bài viết này, 168xoso sẽ hướng dẫn bạn đọc cách sử dụng công cụ thống kê đặc biệt gan.

Giới thiệu chức năng thống kê đặc biệt gan

Thống kê giải đặc biệt gan là chức năng giúp cho người chơi tổng hợp được số ngày chưa về ở giải đặc biệt của 100 bộ số (00 - 99) trong phạm vi số kỳ quay cần phân tích.

Quá trình này sẽ hỗ trợ cho bạn trong việc khoanh vùng được con số có "rủi ro" cao không về ở GĐB trong kỳ mở thưởng sắp tới mà bạn cần loại đi để tập trung nhiều hơn vào những con số tiềm năng khác.

Cách sử dụng công cụ thống kê giải đặc biệt lâu chưa về

Cách sử dụng cũng vô cùng đơn giản, bạn cần thao tác theo những bước như sau:

 • Bước 1: "Chọn tỉnh thành" cần phân tích.
 • Bước 2: chọn "biên ngày".
 • Bước 3: "Chọn loại giải" với 4 mục: xem theo 2 số cuối, xem theo đầu, theo đuôi và theo tổng.
 • Bước 4: chọn "xem kết quả".

Ví dụ: tôi sẽ chọn xem đài Miền Bắc, biên ngày tính từ 10/09/2020, loại giải xem sẽ là 2 số cuối và đây là kết quả mà hệ thống tổng hợp được:

Thống kê đặc biệt gan

Lần lượt những thông tin mà hệ thống cung cấp sẽ là:

 • 100 bộ số từ 00 đến 99.
 • Lần về: số lần trúng của bộ số đó ở giải đặc biệt tính từ ngày 10/09/2020 về trước.
 • Ngày về cuối: ngày gần nhất mà bộ số này được xổ ở GĐB.
 • Chưa về: số ngày chưa về tính từ lần trúng gần nhất ở GĐB.
 • Gan cực đại: số ngày chưa về dài nhất trong quá khứ biên độ từ ngày 10/09/2020.

Bạn cũng có thể lựa chọn xem theo: "Đầu" - "Đít" hay "Tổng" tùy vào mục đích và nhu cầu của bản thân.