Đang tạo mã, vui lòng chờ trong giây lát...
Đang tải...

1Tùy chọn và tạo mã

(Kéo thả hoặc tự nhập kích thước. VD: 100px, 200px, 45%, 60%,...)
(Kéo thả hoặc tự nhập kích thước chữ. VD: 10px, 20px,...)

2Kiểm tra giao diện

3Coppy Mã Nhúng

<script language="javascript" > tb_kqxs168_w="85%"; </script><script language="javascript" src="https://1688xoso.net/ma-nhung-ket-qua"></script><div id="kqxs168"></div>

Sao chép mã

Mẫu01 (rộng 500px)

Mã nhúng
<script language="javascript" > tb_kqxs168_w=500; </script><script language="javascript" src="https://1688xoso.net/ma-nhung-ket-qua"></script><div id="kqxs168"></div>
Sao chép mã

Mẫu02 (rộng 200px)

Mã nhúng
<script language="javascript" > tb_kqxs168_w=200; </script><script language="javascript" src="https://1688xoso.net/ma-nhung-ket-qua"></script><div id="kqxs168"></div>
Sao chép mã

Mẫu03 (rộng 50% cột)

Mã nhúng
<script language="javascript" > tb_kqxs168_w="50%"; </script><script language="javascript" src="https://1688xoso.net/ma-nhung-ket-qua"></script><div id="kqxs168"></div>
Sao chép mã

Mẫu04 (rộng 100% cột)

Mã nhúng
<script language="javascript" > tb_kqxs168_w="100%"; </script><script language="javascript" src="https://1688xoso.net/ma-nhung-ket-qua"></script><div id="kqxs168"></div>
Sao chép mã

Mẫu05 (rộng 155px)

Mã nhúng
<script language="javascript" > tb_kqxs168_w=155; </script><script language="javascript" src="https://1688xoso.net/ma-nhung-ket-qua"></script><div id="kqxs168"></div>
Sao chép mã

Mẫu06 (rộng 250px)

Mã nhúng
<script language="javascript" > tb_kqxs168_w=250; </script><script language="javascript" src="https://1688xoso.net/ma-nhung-ket-qua"></script><div id="kqxs168"></div>
Sao chép mã